Välkommen till PASS profilen


De påståenden du tar ställning till på följande sida, tar upp viktiga frågeställningar om ditt arbete och ditt privatliv, fokuserade på nedanstående områden.

Vi tar fasta på helheten. Därför innehåller enkäten frågor som berör både ditt privatliv och din arbetssituation.
P    Privat Hur relationer och olika situationer påverkar din hälsa.
A    Arbete Hur du upplever samarbetet i din arbetsgrupp och i företaget/organisationen som helhet.
S    Självkänsla Hur egna krav och förväntningar påverkar ditt arbets- och privatliv.
S    Stress Hur du kan identifiera olika typer av stressymptom.
H    Hälsovanor Hur hälsovanor påverkar ditt välbefinnande.
L    Livsstil Hur livsstilen påverkar din hälsa.
Markera det svarsalternativ som bäst beskriver din situation.
Samtliga svar behandlas givetvis konfidentiellt!

Deltagandet är frivilligt!
Har du frågor kring PASS profilen kontakta Lotta Karlsson Javén, lotta(at)humanguiden.se alt +46707565310